IMG_0300_1
Aktuelt

Klassisk for alle 2016

«Logikk er som en knyttneve, retorikk som en åpen hånd»

Seminaret Klassisk for alle 2016 som finner sted lørdag 30. januar i Trondheim Katedralskole, innleder den ukelange festivalen SPOR med høydepunkter fra norsk og internasjonal litteratur og idéhistorie.

Vi er stolte over å ha fått selveste kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen, til å åpne det hele, samt Anne Kristine Børresen, dekan ved HF, NTNU, til å hilse velkommen.

I år har seminaret fokus på retorikk: kunsten å ha ordet i sin makt og å kunne beregne sitt publikum. Det er en kunst som er avgjørende i de fleste felter i livet hvis man har noe på hjerte, i skolen, på jobben, i vitenskapen og ikke minst i politikken. Det var i antikken man først utviklet denne kunsten og det retoriske systemet er stort sett ikke blitt forandret siden, selv om kunnskapen om det har variert. Vi skal se på hvorfor det retoriske systemet fungerer så godt og gå inn på den vanskelige oppgaven der er å framføre et budskap slik at det faktisk når fram.

I år som i fjor vil seminaret inkludere ”latin-lærernes time” og avsluttes med The Breakspear Lecture, holdt av Oxford-professor Nicholas Cronk, verdens ledende ekspert på en av de mest ruvende skikkelsene i Opplysningstiden, Voltaire, og hans retoriske strategi for å spre sine ideer til hele Europa, inkludert Trondheim!

De som kommer til forelesningen vil få en reproduksjon av det unike og gåtefulle Voltaire-brevet, datert 1745, som er i Gunnerusbibliotekets eie.

Program:

* 11:00–12:00 Åpning av SPOR festival for idéhistorie og oversatt litteratur ved Torbjørn Røe IsaksenKunnskapsminister. Velkomsthilsen ved Anne Kristine Børresen, Dekan, HF, NTNU.

* 12:00–13:00 Lunsj

* 13:10–13:40 Hvorfor virker klassisk retorikk? Tora Bonnevie og Thea Selliaas Thorsen, begge i NTNUs Stjerneprogram. Bonnevie er tidligere latin-elev og nå hjerneforsker ved Kavli-instituttet og hun vil samtale med Thorsen, som er førsteamanuensis i latin ved NTNU.

* 13:45–14:30 Hvordan framføre klassisk retorikk? Martin Dinter er lecturer i latin ved King’s College London, der han akkurat har avsluttet et omfattende forskningsprosjekt med fokus på den klassiske fremførelsen av et budskap. Foredraget holdes på engelsk.

* 14:30–14:50 Kaffe/te

* 15:00–15:45 Latinlærernes time, ledes av Trondheim Katedralskoles latin-lærer Turid Petersen, som sammen med andre av landets latinlærere oppsummerer status og framtidsutsikter for faget. Latin-lærerspirer er særlig velkomne!

* 18:00–19:00 The Breakspear Lecture. Forelesningen har sitt navn fra Nicholas Breakspear, som ved å grunnlegge erkebispesetet i Nidaros og landets katedralskoler introduserte en infrastruktur for akademisk virksomhet etter internasjonal standard i Norge. Årets forelesning har tittelen ”Voltaire – the first celebrity” og er ved Oxford-professor Nicholas Cronk. Opplysningstenkeren Voltaire er en prominent skikkelse i moderne kultur. Som et fyrtårn for religiøs toleranse har navnet hans figurert mye i det siste i internasjonal presse i kjølvannet av terrorist-angrepet i Frankrike og andre steder. Men som tenker er han dårlig forstått. Eksperter avskriver ofte Voltaire som uoriginal og mindre ”radikal” enn for eksempel hans landsmann Rousseau. Allikevel er ”Voltaires århundre” en gjengs betegnelse på Opplysningstiden. Hvordan kan vi forklare dette paradokset? Svaret ligger i Voltaires bemerkelsesverdige og enestående berømmelse, som han utnyttet på det mest briljante for å promotere sine ideer til et publikum som strakte seg over hele Europa, inkludert Trondheim. Voltaire er en moderne tenker ikke minst på grunn av sin kjendis-status.

NB! Alle postene på programmet er gratis og åpne for alle, men for å sikre deg plass må du gå inn på barokkfest.no/spor/ og bestille billetter.

Men vennlig hilsen Turid Petersen, leder for Foreningen for Klassiske Ressurser i Skolen og Thea Selliaas Thorsen, kunstnerisk leder for SPOR. Seminaret er et samarbeid mellom SPOR, FKRS, Barokkfest, NTNU, Trondheim Katedralskole og DKNVS. Med støtte fra Fritt Ord, Norsk kulturråd, Torstein Erbos gavefond og Kunnskapsbyen.

Posted on 22. Januar 2016 by ingmar CONTINUE READING
IMG_0300_1
Aktuelt

Klassisk for alle 2015

“Hva skulle du ønske du hadde lært på skolen?” “… latin”
– Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, Dagens Næringsliv 25. oktober 2013

Klassisk for alle 2015 var et åpent arrangement om latin i utdanningen i Norge og verden i dag. Latinen er ikke død, tvert om, faget er inne i en dynamisk utvikling i en internasjonal sammenheng, for eksempel i Kina. I Norge er også vi i ferd med å komme oss: I februar i 2014 innførte Kunnskapsdepartementet tilleggspoeng for latin ved opptak til høyere utdanning og vi har nå ca. en femdobling av antall elever som tar dette i den norske skolen.

Til å snakke om denne positive trenden, og hvordan vi kan legge til rette for å få enda mer ut av våre klassiske ressurser, fikk vi besøk fra blant annet universitetene i Oxford og Cambridge og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Ikke minst var latinlærere fra hele landet til stede for å diskutere utfordringer og muligheter for faget fremover i en åpen paneldebatt.

Program:

  • 11.00 – 11.45: Åpningsord ved dekan ved HF, NTNU, Anne Kristine Børresen, etterfulgt av velkomsthilsen ved assisterende rektor ved Trondheim Katedralskole Rune Solem og Turid Petersen, leder for FKRS og Thea Selliaas Thorsen, styremedlem i FKRS
  • 11.45 – 12.45: Lunsj
  • 12.50 – 13.20: Steinar Nybøle, direktør for Senter for fremmedspråk i opplæringen: «Latin, vårt eldste fremmedspråk».
  • 13.30 – 14.20: Will Griffiths, Faculty of Education, University of Cambridge, Director of Cambridge Classics School Project «Rebulding Latin teaching at a national level: the UK experience».
  • 14.30 – 15.30: Latinlærernes time: plenumsdiskusjon med latinlærerne fra hele landet om framtiden til faget.
  • 18.00 – 19.00: Ian Bostridge ved The Oxford Research Centre in the Humanities holder The Breakspear Lecture med tittelen «Classical Attitudes: Latin and Music through the Ages». Forelesningen har sitt navn etter Nicholas Breakspear, som var den som ga Norge et utdanningssystem etter internasjonal standard da han i 1152/3 opprettet erkebispesetet i Nidaros og katedralskolene i Norge.

Arrangementet var i regi av FKRS ved Turid Petersen, lektor i latin ved Trondheim Katedralskole og leder, samt Thea Selliaas Thorsen, førsteamanuensis i latin ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og styremedlem i samarbeid med litteraturfestivalen SPOR og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) med støtte fra Fritt Ord.

Posted on 15. Januar 2015 by ingmar CONTINUE READING