Archive

for Januar, 2015

IMG_0300_1
Aktuelt

Klassisk for alle 2015

“Hva skulle du ønske du hadde lært på skolen?” “… latin”
– Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister, Dagens Næringsliv 25. oktober 2013

Klassisk for alle 2015 var et åpent arrangement om latin i utdanningen i Norge og verden i dag. Latinen er ikke død, tvert om, faget er inne i en dynamisk utvikling i en internasjonal sammenheng, for eksempel i Kina. I Norge er også vi i ferd med å komme oss: I februar i 2014 innførte Kunnskapsdepartementet tilleggspoeng for latin ved opptak til høyere utdanning og vi har nå ca. en femdobling av antall elever som tar dette i den norske skolen.

Til å snakke om denne positive trenden, og hvordan vi kan legge til rette for å få enda mer ut av våre klassiske ressurser, fikk vi besøk fra blant annet universitetene i Oxford og Cambridge og Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen. Ikke minst var latinlærere fra hele landet til stede for å diskutere utfordringer og muligheter for faget fremover i en åpen paneldebatt.

Program:

  • 11.00 – 11.45: Åpningsord ved dekan ved HF, NTNU, Anne Kristine Børresen, etterfulgt av velkomsthilsen ved assisterende rektor ved Trondheim Katedralskole Rune Solem og Turid Petersen, leder for FKRS og Thea Selliaas Thorsen, styremedlem i FKRS
  • 11.45 – 12.45: Lunsj
  • 12.50 – 13.20: Steinar Nybøle, direktør for Senter for fremmedspråk i opplæringen: «Latin, vårt eldste fremmedspråk».
  • 13.30 – 14.20: Will Griffiths, Faculty of Education, University of Cambridge, Director of Cambridge Classics School Project «Rebulding Latin teaching at a national level: the UK experience».
  • 14.30 – 15.30: Latinlærernes time: plenumsdiskusjon med latinlærerne fra hele landet om framtiden til faget.
  • 18.00 – 19.00: Ian Bostridge ved The Oxford Research Centre in the Humanities holder The Breakspear Lecture med tittelen «Classical Attitudes: Latin and Music through the Ages». Forelesningen har sitt navn etter Nicholas Breakspear, som var den som ga Norge et utdanningssystem etter internasjonal standard da han i 1152/3 opprettet erkebispesetet i Nidaros og katedralskolene i Norge.

Arrangementet var i regi av FKRS ved Turid Petersen, lektor i latin ved Trondheim Katedralskole og leder, samt Thea Selliaas Thorsen, førsteamanuensis i latin ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og styremedlem i samarbeid med litteraturfestivalen SPOR og Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) med støtte fra Fritt Ord.

Posted on 15. Januar 2015 by ingmar Read More