Historikk

I 2013 lyktes en rekke krefter, med Turid Petersen og Thea Selliaas Thorsen i spissen, å få Kunnskapsdepartementet til å gi gresk og latin fordypningspoeng ved opptak til høyere utdanning, i likhet med andre fremmedspråk i den videregående opplæringen. Da hadde miljøet rundt latin, klassiske fag og antikkens kultur i hele Norge, fra skoleelever til lærere, universitetsansatte til kunnskapsforvaltere, kjempet for dette siden 2008. I kjølvannet av saken om tilleggspoeng ble Thorsen kontaktet av daværende direktør i Fritt Ord, Erik Rudeng, med oppfordring om å sette i gang tiltak som kunne styrke disse fagenes plass i skolen. Som en del av disse tiltakene ble Foreningen for klassiske ressurser i skolen dannet i mars 2014 på initiativ fra Turid Petersen og Thea Selliaas Thorsen.