Om Foreningen for klassiske ressurser i skolen

FKRS har som formål å styrke, synliggjøre og demokratisere ressursene knyttet til kulturen og kunnskapen rundt de klassiske språkene gresk og latin i så mange sammenhenger som mulig. Den viktigste arenaen for FKRS er skolen, men vi har også fokus på klassiske ressurser i høyere utdanning og samfunnet for øvrig.

Hva er klassiske ressurser?

Med ”klassiske ressurser” mener vi kulturen og kunnskapen knyttet til de klassiske språkene gresk og latin. Ingen har lenger gresk og latin som morsmål, slik som i den historiske epoken som kalles antikken. Likevel er gresk og latin oppsiktsvekkende levende! De fleste nye teknologiske oppfinnelsene får selv i dag navn fra gresk og latin: for eksempel er ordet ”telefon” gresk og satt sammen av ”tele” som betyr ”fjern” og ”fon” som betyr ”lyd”. TV er en forkortelse av ”televisjon”; her er det greske ”tele” satt sammen med det latinske ”visio” hvilket til sammen blir nettopp ”fjernsyn”. Gresk, og særlig latin, var inntil 1800-tallet det viktigste internasjonale språket og utallige dokumenter om historien til vitenskap, politikk, diplomati og kulturliv for øvrig finnes på disse språkene. Dessuten er noen av de mest fundamentale tekstene i vår sivilisasjon skrevet på gresk og latin. Så å si alle fag med en historisk dimensjon kan derfor peke på tekster i sin kunnskapstradisjon som er skrevet på gresk og latin. Selv om gresk og latin er små som skolefag i Norge i dag, drar en rekke skolefag veksler på kunnskapstradisjonen knyttet til gresk og latin. Det er en hovedoppgave for FKRS å vise at også slike fag framstår som rikere og enda mer meningsfylte når vi aktiviserer de klassiske ressursene som disse fagene bygger på.